Hotline 24/7: 0908.559.880
"Vi Bằng - Bằng chứng sự thật, bằng chứng công bằng"
tung.thuaphatlai@gmail.com

Quy trình lập vi bằng

Thừa phát lại - Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật và chỉ có giá trị nguồn chứng cứ.

QUY TRÌNH LẬP VI BẰNG

1. Tiếp nhận yêu cầu:

  Khách hàng có nhu cầu lập vi bằng sẽ làm việc với Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại.

  Khách hàng cung cấp thông tin, giấy tờ tài liệu liên quan đến việc lập vi bằng và yêu cầu lập vi bằng của mình cho Văn phòng Thừa phát lại. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về tính xác thực, hợp pháp của các thông tin, giấy tờ này.

  Văn phòng Thừa phát lại sẽ tư vấn cho khách hàng về một số quy định pháp luật có liên quan đến lập vi bằng, yêu cầu mà khách hàng muốn lập Vi bằng.

2. Thỏa thuận lập Vi bằng:

  Khách hàng ký Đơn yêu cầu, Hợp đồng dịch vụ về việc lập vi bằng (theo mẫu) với Văn phòng Thừa phát lại (Trưởng Văn phòng), trong đó xác định: nội dung cần lập vi bằng, thời gian, địa điểm lập vi bằng, chi phí lập vi bằng… đồng thời tiến hành tạm ứng chi phí lập Vi bằng.

  Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Văn phòng Thừa phát lại sẽ phân công Thừa phát lại tiến hành lập Vi bằng;

3. Tiến hành lập Vi bằng:

  Thừa phát lại được phân công sẽ liên hệ với khách hàng để tiến hành lập Vi bằng;

  Vi bằng (theo mẫu) có thể được lập tại nơi mà khách hàng yêu cầu hoặc tại Văn phòng Thừa phát lại (Lưu ý: vi bằng được lập tại nơi diễn ra hành vi, sự kiện)

  Khi lập Vi bằng, phải có mặt người yêu cầu lập Vi bằng.

  Khi lập Vi bằng, Thừa phát lại sẽ mô tả cụ thể sự kiện, hành vi cần ghi nhận một cách trung thực, khách quan (có chụp hình ảnh).

  Thừa phát lại không tham gia vào sự kiện, hành vi mà mình chứng kiến để đảm bảo tính khách quan, trung thực.

  Sau khi Thừa phát lại hoàn thành việc lập Vi bằng, khách hàng và các bên tham gia (nếu có) có trách nhiệm ký vào Vi bằng.

  Sau khi hoàn tất, Văn phòng Thừa phát lại có trách nhiệm đăng ký Vi bằng tại Sở Tư pháp theo đúng quy định của pháp luật.

  Văn phòng Thừa phát lại bàn giao bản chính Vi bằng, hợp đồng, hoá đơn cho khách hàng sau khi đã đăng ký tại Sở Tư pháp (số lượng bản chính Vi bằng theo thoả thuận trong hợp đồng dịch vụ) và thanh lý hợp đồng.

4. Đối với một số trường hợp đặc biệt:

  Đối với các trường hợp khẩn cấp, ngoài giờ hành chính, giờ làm việc của Văn phòng Thừa phát lại,... thì việc tư vấn và thoả thuận lập Vi bằng có thể bằng phương thức điện tử (qua điện thoại,…) với Trưởng Văn phòng hoặc Thừa phát lại. Trường hợp khách hàng liên hệ với Thừa phát lại thì Thừa phát lại có trách nhiệm báo cáo lại Trưởng Văn phòng nội dung yêu cầu của khách hàng.

  Việc ký các giấy tờ liên quan đến thoả thuận lập vi bằng như: đơn yêu cầu, hợp đồng dịch vụ,…có thể tại thời điểm lập vi bằng hoặc sau thời điểm lập vi bằng.

Bài viết khác
Dịch vụ Thừa phát lại
Lý do bạn chọn tôi

 Nhanh chóng, chuyên nghiệp, hiệu quả, chi phí hợp lý.

 Kinh nghiệm phong phú, trưởng thành từ thực tiễn nghề nghiệp.

 Khách hàng sẽ được tư vấn MIỄN PHÍ, tận tình đối với từng yêu cầu cụ thể.

 Được sự hỗ trợ chuyên môn tuyệt vời từ các cộng sự, cố vấn – những người đang công tác trong lĩnh vực pháp luật.

Gửi yêu cầu tư vấn

 Thừa phát lại: Lê Văn Tùng

 Quyết định bổ nhiệm Thừa phát lại số: 1075/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

  VP: Văn phòng Thừa phát lại huyện Bình Chánh - E5/6A Nguyễn Hữu Trí, TT Tân Túc, Bình Chánh, TP. HCM

  Hotline, zalo, viber 24/7: 0908.559.880


Copyright @ 2020 Thừa phát lại Lê Văn Tùng.
Đang Online: 9
Đã truy cập: 1348
Tổng truy cập: 103570