Hotline 24/7: 0908.559.880
"Khách quan, trung thực, đúng pháp luật"
tung.thuaphatlai@gmail.com

Văn bản

Mẫu Vi bằng theo Thông tư 05/2020/TT - BTP
Thông tư 05/2020/TT - BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 08/2020/ NĐ - CP về Tổ chức và hoạt động Thừa phát lại
Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại
Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại quy định các chuẩn mực đạo đức, hành vi ứng xử trong hành nghề, là cơ sở để Thừa phát lại rèn luyện, tu dưỡng đạo đức nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, uy tín, trách nhiệm nghề nghiệp, góp phần củng cố vị trí, vai trò của nghề Thừa phát lại trong xã hội.
Vi bằng hiện trạng nhà CH Pháp
Vi bằng là văn bản ghi nhận hành vi, sự kiện có thật do Thừa pháp lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan tổ chức và theo quy định của pháp luật.
Vi bằng ghi nhận hiện trạng tài sản CH Pháp
Vi bằng là văn bản ghi nhận hành vi, sự kiện có thật do Thừa pháp lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan tổ chức và theo quy định của pháp luật.
Những thay đổi về sổ đỏ, sổ hồng có hiệu lực kể từ ngày 01.9.2021
Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01.9. Theo đó, Thông tư này bổ sung 3 điểm liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Văn bản số 01/2021/GĐ-TANDTC giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ về Hoà giải, đối thoại tại Toà án
Qua thực tiễn triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, các Tòa án nhân dân đề nghị Tòa án nhân dân tối cao giải đáp một số vấn đề vướng mắc về nghiệp vụ hòa giải, đối thoại tại Tòa án.
Công văn số 45/TANDTC-PC V/v xét xử tội phạm liên quan đến phòng chống dịch Covid 19
Để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid 19, Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao đã ban hành văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật và xét xử đối với hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm trong phòng, chống dịch bệnh
Thông tư 05/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và sử dụng phía thẩm định Thừa phát lại
Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại.
Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp
Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại
Công ước La Hay 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại
Mong muốn tạo thuận lợi cho việc chuyển giao và thực hiện các Văn bản yêu cầu thu thập chứng cứ và để khắc phục sự khác biệt về phương thức thu thập chứng cứ được sử dụng vì mục đích này
Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ
Nghị định số 135/2013/NĐ-CPngày 18 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.
Thông tư 05/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020
Thông tư này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
Công văn số 415/BTP-TCTHA ngày 28 tháng 11 năm 2011 về việc hướng dẫn một số nội dung lập vi bằng
Công văn này hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc lập vi bằng,....
Nghị định số 61/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại được thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh
Nghị định này quy định về Thừa phát lại, văn phòng Thừa phát lại; phạm vi, thủ tục thực hiện công việc của Thừa phát lại; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát đối với hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.
Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
Nghị định này thay thế Nghị định 61/2009 và Nghị định 135/2013, quy định chi tiết về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên phạm vi cả nước
Lý do bạn chọn tôi

 Nhanh chóng, chuyên nghiệp, hiệu quả, chi phí hợp lý.

 Kinh nghiệm phong phú, trưởng thành từ thực tiễn nghề nghiệp.

 Khách hàng sẽ được tư vấn MIỄN PHÍ, tận tình đối với từng yêu cầu cụ thể.

 Được sự hỗ trợ chuyên môn tuyệt vời từ các cộng sự, cố vấn – những người đang công tác trong lĩnh vực pháp luật.

Gửi yêu cầu tư vấn

 Thừa phát lại: Lê Văn Tùng

 Quyết định bổ nhiệm Thừa phát lại số: 1075/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

  VP: Văn phòng Thừa phát lại huyện Bình Chánh - E5/6A Nguyễn Hữu Trí, TT Tân Túc, Bình Chánh, TP. HCM

  Hotline, zalo, viber 24/7: 0908.559.880


Copyright @ 2020 Thừa phát lại Lê Văn Tùng.
Đang Online: 10
Đã truy cập: 3064
Tổng truy cập: 97910